Bij het onderdeel “Bedrijfsopvolging” kunt u denken aan adviezen met betrekking tot:
-    personal holdings / procuratieholdings;
-    management buy out;
-    fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling;
-    bedrijfsfusie / aandelenfusie;
-    juridische splitsing / juridische fusie;
-    certificering van aandelen (stichting administratiekantoor);
-    aanvullende aandeelhoudersovereenkomsten e.d.;
-    de waardering van aandelen / activa-passiva;
-    financiering bedrijfsovername;
-    de aanmerkelijk-belangregeling.