Bij het onderdeel “Rechtsvormkeuze” gaat het om advisering inzake:

-  eenmanszaak (startersfaciliteiten);
-  vennootschap onder firma (voorbehoud / doorschuiving);
-  commanditaire vennootschap;
-  meewerkende echtgenoot;
-  B.V. (ruisende / geruisloze omzetting in besloten vennootschap);
-  holdingstructuren;
-  geruisloze terugkeer uit de B.V. (naar eenmanszaak of  v.o.f.);
-  de inhoud van firma-akten, CV-akten e.d. (+ de uitwerking daarvan);
-  de inhoud van B.V.-statuten en andere notariële akten (+ overleg met de notaris);
-  vermogensetikettering (pand privé / t.b.s.-pand / pand in werk-B.V. of vastgoed-B.V.).